Tom 122


TOM 122, 2014 rok 

 1. Marcin A. Klemeński, Klasztor augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą (XIV-XV w.), s. 5-13
 2. Adam Zapała, Geneza kazań Jana Frankensteina „Scio quid faciam”, s. 15-32
 3. Piotr Matoga, Historia organów w najstarszych polskich klasztorach Sióstr Klarysek, s. 33-66
 4. Janusz Frykowski, Dzieje parafii unickiej w Jarczowie w XVIII wieku, s. 67-85
 5. Agnieszka Bajor, O. Mariana Pirożyńskiego przestrogi i zalecania czytelnicze, s. 87-105
 6. Józefa Watroba SM, Zofia Łuszczkiewicz – s. Izabella. Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1898-1957), s. 107-124
 7. Urszula Perkowska, Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz, s. 125-138
 8. Tomasz Bałuka CM, Małe Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie w okresie międzywojennym, s. 139-165
 9. Ks. Łukasz Krucki, Nieznany raport prymasa Augusta Hlonda o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r., s. 167-185
 10. Marcin Musiał, Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie Salezjańskiego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu, s. 187-204


RECENZJE

 1. Marceli Kosman, Jasna Góra na Maryjnej drodze Europy i Polski. Ze studiów nad sanktuarium narodowym. Publikacja jubileuszowa, s. 205-210
 2. Marceli Kosman, Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, s. 211-217
 3. Elżbieta S. Monika Albiniak SDP, Księga cudów i łask. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, s. 219-226
 4. Marek Marczewski, Jan Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku, s. 227-232


SPRAWOZDANIA

 1. Bogumiła Warząchowska, VI Powiatowa Konferencja Regionalna „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”, s. 233-237
 2. Witold Konopka, Konferencja „Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)”, s. 239-242
Powered by Quick.Cms