Tom 112


TOM 112, 2009 rok 

 1. Marceli Kosman, Początki i rozwój chrystianizacji Litwy (cz. 1) , 2009, s. 5-53
 2. Rafał Kubicki, Participationem omnium bonorum - forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych zakonu na przykładzie mendykantów w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, 2009, s. 55-86
 3. Anna Szylar, Przyczynek do dziejów norbertanek buskich w XVIII i początkach XIX wieku, 2009, s. 87-133
 4. Radosław Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego, 2009, s. 135-179
 5. Piotr Stefaniak, Z dziejów klasztoru Świętego Ducha, mniszek dominikańskich w Raciborzu 1299-1810, 2009, s. 181-206
 6. Sławomir Zabraniak, Misjonarze św. Wincentego a Paulo w seminarium gnieźnieńskim (do 1795 r.), 2009, s. 207-233
 7. Paweł Szywalski, Osiemnastowieczne zbiory muzyczne Archiwum Klasztoru Mogilskiego - kontekst historyczny, 2009, s. 235-267
 8. Bartłomiej Noszczak, Przejęcie przez państwo burs i internatów prowadzonych przez instytucje wyznaniowe, 2009, s. 269-292
 9. Zdzisław Gogola OFMConv, Wybrane tablice i pomniki poświęcone dla Jana Pawła II w Krakowie, 2009, s. 293-314
 10. Jolanta M. Marszalska, Aktywność religijno-duszpasterska profesów klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku w latach 1720-1819, 2009, s. 315-329
 11. Waldemar Graczyk, Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku w świetle relacji do Rzymu biskupów płockich od końca XVI do końca XVIII wieku, 2009, s. 331-339
 12. Janusz Gajda, Autobiografia o. Adama Studzińskiego OP we „Wspomnieniach kapelana spod Monte Cassino”, 2009, s. 341-350
 13. Marcin Nabożny, Powstanie, rozwój i funkcjonowanie oświaty w Galicji na przełomie XIX/XX w. na przy-kładzie szkoły podstawowej w Nawsiu k. Wielopola Skrzyńskiego, 2009, s. 351-366
 14. Marceli Kosman, Rec. Jerzy Starnawski, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XX). Studia i materiały, 2009, s. 367-373
 15. Roman Kawecki, Rec. K.R. Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności, 2009, s. 375-382
 16. Jarosław Nikodem, Rec. J.K., Z počátků České Reformace, 2009, s. 383-387
 17. Jarosław Nikodem, Rec. M. Šandera, Zikmundovi Vĕrní na českém severovýchodĕ, 2009, s. 387-394
Powered by Quick.Cms