Tom 114


TOM 114, 2010 rok 

 1. Piotr Stefaniak, Zarys dziejów klasztoru Świętej Anny pod Przyrowem 1609-2009, s. 5-64
 2. Maciej Maciejowski, Zagraniczne peregrynacje biskupów Metropolii Gnieźnieńskiej na przełomie XIII i XIV w., s. 65-92
 3. Radosław Kotecki, W sprawie klątwy rzuconej na ziemie polskie przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Radzima-Gaudentego próba nowego spojrzenia, s. 93-134
 4. Ks. Sławomir Zabraniak, Dzieje Seminarium w Łowiczu (do 1795 r.), s. 135-157
 5. Aleksander Gotowicz, Antyklerykalizm Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy w końcu XIX i na początku XX wieku, s. 159-196
 6. Ks. Albert Warso, Biskup Paweł Kubicki jako kaznodzieja, s. 197-226
 7. Jacek A. Kabata, Sekcje Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w latach 1946-1999, s. 227-261
 8. Andrzej Kusztelski, Kościół i klasztor reformatów w Rawiczu. Problem czasu powstania, autorstwa i rekonstrukcji formy architektonicznej, s. 263-284
 9. Marcin Grabkowski, Średniowieczne patrocinia prepozytury kieleckiej, s. 285-299
 10. Agnieszka Szykuła-Żygawska, Ksiądz Augustyn Trojanowski (1757-1839), s. 301-305
 11. Zdzisław Włodarczyk, Licheń w końcu XVIII w. Stan wsi według urzędowego opisu pruskiego, s. 307-314
 12. Tomasz Wujewski, „Ukrzyżowanie” z warsztatów obraźniczych w zbiorach prywatnych w Poznaniu, s. 315-324
 13. Karolina Agata Podleśna, Jezuici a historia. Refleksje po konferencji z okazji 400 lat obecności Jezuitów w Warszawie, s. 325-334
 14. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Rec. G. Łuszczak SJ, „Nauczyciele i wychowawcy szkół jezuickich we Lwowie (1608-1773)”, s. 335-337
 15. Marceli Kosman, Rec.: B. Urbańska, „Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej”; J. Kowalski, „Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej”, s. 339-344
 16. Joanna Kumor-Mielnik, Rec. „Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005)”, red. M.T. Zahajkiewicz, s. 345-350
 17. Anna Pobóg-Lenartowicz, Rec. K. Łatak CRL, S. Nalbach CRL, „Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku”, s. 351-354
 18. Artur Lis, Rec. „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”, red. tomu M. Starzyński, M. Zdanek, s. 355-363
 19. Artur Lis, Rec. „Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego”, pod red. A. Dąbrówki, W. Wojtowicza, s. 365-373
 20. Ks. Stanisław Kołodziej, Ks. S. Kołodziej, „Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec ruchu ludowego”, s. 375-381
 21. Listy do Redakcji, s. 383-385
Powered by Quick.Cms