Sto tomów Naszej Przeszłości


cena 50 zł

Sto tomów »Naszej Przeszłości«Do nabycia w sklepie Naszej Przeszłości

 

Słowo wstępne, s. 5-9

Bibliografia, s. 11-260
Bp Jan Kopiec, Bibliografia stu tomów „Naszej Przeszłości”, s. 13-140
Indeks rzeczowy, s. 141-174
Autorzy publikacji w „Naszej Przeszłości” 1946-2003, s. 175-260

Dzieje, s. 261-464
Bp Jan Kopiec, „Nasza Przeszłość” w służbie nauki, kultury i Kościoła w Polsce, s. 263-333
Bogusław Krasnowolski, Dwie siedziby „Naszej Przeszłości”, s. 335-4220
Jerzy Strzelczyk, Sto tomów „Naszej Przeszłości”. Tło, struktura, linie rozwoju, tendencje, s. 421-464

Ludzie, s. 465-541
Redaktorzy „Naszej Przeszłości”, s. 467-479
Rada Naukowa „Naszej Przeszłości” w latach 1984-2003, s. 481-523
Jan Dukała CM, Pracownicy redakcji i administracji „Naszej Przeszłości”, s. 525-541

Mecenat nad wydawnictwem 1990-2003, s. 543-549Powered by Quick.Cms