Tom 109


TOM 109, 2008 rok 

 1. Waldemar Kowalski, Eschatologiczne poglądy mieszkańców Krakowa doby reformacji, 2008 s. 5-36
 2. Tomasz Graff, Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku, 2008 s. 37-54
 3. Beata Lorens, Bazyliański klasztor św. Onufrego w Ławrowie w XVII-XVIII wieku, 2008 s. 55-86
 4. Bogumił Szady, Parafia w Wojcieszkowie w XVII i XVIII wieku, 2008 s. 87-116
 5. Anna Jabłońska, XVII-wieczny szpital św. Marty w Gnieźnie w świetle księgi rachunkowej, 2008 s. 117-166
 6. Radosław Sztaba, Ochronka Sióstr Służebniczek Dębickich w Rudniku nad Sanem w latach 1932-2005, 2008 s. 167-206
 7. Ks. Józef Wołczański, Interwencja abpa Bolesława Twardowskiego u abpa Adama Stefana Sapiehy w 1944 r. na rzecz ratowania Polaków przed napadami nacjonalistów ukraińskich, 2008 s. 207-237
 8. Krzysztof Sychowicz, Działania władz komunistycznych w związku z uroczystościami milenijnymi w Łomży i Drohiczynie (1966 r.), 2008 s. 238-268
 9. Jolanta M. Marszalska, Komenda - okresem rozwoju czy stagnacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, 2008 s. 269-286
 10. Aleksandra Książkiewicz, Sprawy małżeńskie w konsystorzu lwowskim w późnym średniowieczu, 2008 s. 287-302
 11. Czesław Gil OCD, Karmelita - homo viator w XVII-XVIII wieku, 2008 s. 303-316
 12. O. Damian Wojtyska CP, Ks. biskup Jan Kopiec jako wydawca "Akt Nuncjatury Polskiej" z początku XVIII w., 2008 s. 317-324
 13. Artur Górecki, Początki zainteresowania się kwestią mariawicką przez władze kościelne diecezji płockiej w świetle nowo poznanego dokumentu, 2008 s. 325-334
 14. O. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie historyków Kościoła w Legnicy (27-28 III 2008 r.)., 2008 s. 335-338
 15. Krzysztof Kaczmarek, rec. W. Koszewierski, "Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek", 2008 s. 339-355
Powered by Quick.Cms