Tom 102


TOM 102, 2004 rok 

 1. Czesław Gil OCD, Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów (1935-1939), 2004 s. 5-62
 2. Eugeniusz Niebelski, Listy zesłańca ks. Wincentego Przesmyckiego z lat 1886-1907, 2004 s. 63-104
 3. Tomasz Graff, Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku, 2004 s. 105-150
 4. Adam Szot, Pomoc Kościoła katolickiego osobom represjonowanym i ich rodzinom w okresie stanu wojennego (na terenie Archidiecezji w Białymstoku), 2004 s. 151-192
 5. Jacek Żurek, Powtórna kasata placówek wychowawczych Kościoła katolickiego w Polsce (1958-1963), 2004 s. 193-242
 6. Krzysztof Antoni Jabłoński, Neogotycki kościół farny w Białymstoku. Historia budowy i architektura, 2004 s. 243-286
 7. Anna Szylar, Liczba zakonnic, skład osobowy i rotacja na urzędach w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu w latach 1615-1903, 2004 s. 287-352
 8. Jacek Kapuściński, Krypta kościelna w Lgocie Wielkiej, 2004 s. 353-374
 9. Dorota Wereda, Działalność kapituły i konsystorza przy unickiej katedrze w Brześciu w XVIII wieku, 2004 s. 375-398
 10. Zdzisław Gogola OFM Conv., O istnieniu franciszkańskiego klasztoru w Lelowie w latach 1357-1820, 2004 s. 399-426
 11. Tomasz Kempa, Nieznany list Melecjusza Smotryckiego do Adama Chreptowicza, 2004 s. 427-448
 12. Wojciech Baran-Kozłowski, Wokół początków fundacji klasztoru cysterek w Ołoboku, 2004 s. 449-460
 13. Gerard Kucharski, Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków, 2004 s. 461-468
 14. Stanisław Cieślak SJ, Jezuita w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapiski z sympozjum naukowego, 2004 s. 469-478
 15. Gerard Kucharski, rec.: W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku, Lublin 2002, 2004 s. 479-488
 16. Dariusz Kurzawa, rec.: J. Rajman, średniowieczne patrocinia krakowskie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2002, 2004 s. 489-492
Powered by Quick.Cms