Tom 117


TOM 117, 2012 rok 

 1. Ks. Stanisław Rospond CM, Formacja alumnów w polskich seminariach diecezjalnych pod zarządem Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1675-1864), s. 7-26
 2. Ks. Bogusław Dygdała, Sufragan chełmiński Seweryn Szczuka i jego fundacje edukacyjne, s. 27-48
 3. Ks. Waldemar Graczyk, Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w 1710 roku i jego siedziby od XVII do XIX wieku, s. 49-55
 4. Ks. Michał Marian Grzybowski, Troska biskupów płockich o wychowanie i wykształcenie w seminariach od XVIII do XIX wieku, s. 57-61
 5. Ks. Dariusz Majewski, Życie codzienne kleryków w Seminarium Duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, s. 63-76
 6. Jolanta M. Marszalska, Inwentarz ksiąg z 1777 roku, jako źródło do badań nad formacją intelektualną i duchową alumnów Seminarium Duchownego w Płocku, s. 77-89
 7. Joanna Szady, „Szkoła pozbawiona karności to młyn bez wody” - problem dyscypliny szkolnej w czasach przedrozbiorowych, s. 91-103
 8. Anna Szylar, Wychowanie i kształcenie dziewcząt w szkołach klasztornych w Krakowie w XVII i XVIII wieku, s. 105-135
 9. Waldemar Rozynkowski, Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego, s. 137-157
 10. Anna Jabłońska, Szkolnictwo archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku w świetle ksiąg wizytacyjnych, s. 159-185
 11. Michał Nowicki, Rola kapituły katedralnej poznańskiej w dziejach Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII wieku, s. 187-203
 12. Krzysztof Wiśniewski, Szkolnictwo benedyktyńskie w Pułtusku w latach 1781-1833, s. 205-214
 13. Anna Pobóg-Lenartowicz, Szkoły i studia dominikanów opolskich w czasach nowożytnych na tle szkolnictwa dominikańskiego na Śląsku, s. 215-227
 14. Krzysztof Kaczmarek, Szkoły dominikanów poznańskich w XVI do XIX wieku, s. 229-243
 15. O. Błażej Bernard Kurowski OFM, Szkoła klasztorna na Górze Świętej Anny i jej metody nauczania w drugiej połowie XIX wieku, s. 245-257
 16. Wacław W. Szetelnicki, Szkolnictwo kanoników regularnych na Śląsku w świetle reform podejmowanych przez opata Johanna Ignaca Melchiora von Felbigera - wybrane aspekty, s. 259-299
 17. Kazimierz Puchowski, Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby Oświecenia, s. 301-313
 18. Radosław Lolo, Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku, s. 315-336
 19. Ks. Józef Łupiński, Okoliczności przybycia misjonarzy i początki Seminarium Duchownego w Tykocinie, s. 337-349
 20. Ks. Kazimierz Łatak CRL, Szkoły parafialne kanoników regularnych laterańskich w Małopolsce w czasach staropolskich, s. 351-380
 21. Tadeusz M. Trajdos, Szkolnictwo parafialne na Zamagurzu Spiskim (połowa XVII w. - trzecia ćwierć XVIII w.), s. 381-408
 22. Anna Witkowska, Źródła do dziejów szkolnictwa parafialnego na Mazowszu w XVIII i XIX wieku na przykładzie parafii Cieksyn, s. 409-4265
 23. Marta Przygoda-Stelmach, Nieznany w historiografii „Inwentarz ksiąg klasztoru dominikanów w Łowiczu”, s. 427-434
Powered by Quick.Cms