Tom 104


TOM 104, 2005 rok 

 1. Czesław Gil OCD, Dzieje kultu m. Teresy Marchockiej, karmelitanki bosej (1603-1652), 2005 s. 5-36
 2. Jolanta M. Marszalska, Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, 2005 s. 37-70
 3. Małgorzata Borkowska OSB, Powiązania rodzinne wewnątrz wspólnoty zakonnej na przykładzie krakowskich bernardynek, 2005 s. 71-86
 4. Łukasz Walczy, Sprawa dziesięcin kapituły sandomierskiej w oświetleniu nieznanego dokumentu Jana Długosza z "Akt Biskupich" Jana Rzeszowskiego, 2005 s. 87-110
 5. Anna Markiewicz, Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Lachowcach w świetle wizytacji prowincji ruskiej św. Jacka z 1708 roku, 2005 s. 111-128
 6. Jacek Pielas, Magnat i szlachcic a "jego" parafia w XVII-XVIII w. w świetle archiwaliów wybranych rodzin szlacheckich województwa sandomierskiego, 2005 s. 129-162
 7. Adam Szot, Szkolnictwo polskie na Białostocczyźnie w latach 1915-1919 (w okresie okupacji niemieckiej), 2005 s. 163-196
 8. Ryszard Gryz, Jak zatrzymać emigrację polskiej młodzieży? Z dokumentacji obrazującej problematykę wyjazdów z Polski w latach 1980-1987, 2005 s. 197-224
 9. Artur Prucnal, Przykłady działalności duszpasterskiej i charytatywnej bożogrobców w Przeworsku, 2005 s. 225-246
 10. Małgorzata Delimata, Wiarołomni mężowie przed polskimi sądami kościelnymi, 2005 s. 247-258
 11. Roman Pelczar, Instrukcja dla nauczyciela szkoły parafialnej w Dobromilu z 1763 r., 2005 s. 259-266
 12. Natalia Ursu, Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII-XIX, 2005 s. 267-286
 13. Stanisław Cieślak SJ, rec.: Wkład Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, 2005 s. 287-294
 14. Paweł Staniszewski, rec.: Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, 2005 s. 295-302
 15. Krystyna Makowska, Waldemar F. Wilczewski, rec.: Vyskupo Ignoto Jakubo Masalskio Kauno dekonato vizitacija 1782m., 2005 s. 303-312
 16. Ryszard Grzesik, rec.: Martin Homza, Mulieres suadentes Presviedcajuce zeny. Studie z dejin zenskej panovnickej svatosti v strednej a vo vychodnej Europe v 10.13., 2005 s. 313-318
 17. Rafał Kuśmierczyk, rec.: Olczak S.K., Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w., 2005 s. 319-335
Powered by Quick.Cms