Tom 119


TOM 119, 2013 rok 

 1. Krzysztof Pawłowski, Zu sprache und stil des Vincentius Kadłubek (Uwagi o języku i stylu Wincentego Kadłubka), s. 5-19
 2. Tadeusz M. Trajdos, Najstarsze fundacje dla Kanoników Regularnych od Pokuty w diecezji wileńskiej, s. 21-66
 3. Ks. Sławomir Zabraniak, Przygotowanie do kapłaństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej po soborze trydenckim (1577-1660), s. 67-88
 4. Magdalena Pielas, Monstrancja miejscem teofanii. Barokowe monstrancje w typie ‘res-imagines’ a ideologia kontrreformacji, s. 89-148
 5. Janusz Adam Frykowski, Dzieje parafii Gródek w XVII-XVIII wieku, s. 149-175
 6. Andrea Mariani, Rola Jezuitów w pogrzebach szlachty polsko-litewskiej w XVIII wieku. Między reżyserowaniem ‘Pompa Funebris’ a wysławianiem nieboszczyka, s. 177-196

 7. Piotr Pikuła, „Dla nas wszystkich tylko jedna droga…” Paweł Pikuła a tajna misja Jezuitów na Podlasiu, s. 197-227
 8. Piotr Pikuła, „Wierny ojców wierze”. Paweł Pikuła na łamach „Niedzieli” w 1882 roku, s. 229-236
 9. Ks. Marek Jodkowski, Przyczynek do dziejów kościoła i parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w XIX i pierwszej połowie XX w., s. 237-254

 10. Urszula Błońska SM, Działalność apostolska Siostry Róży Okęckiej, s. 255-334
 11. Ks. Roman Ceglarek, Krucjata Eucharystyczna w Polsce Ludowej w latach 1945-1949 na przykładzie diecezji częstochowskiej, s. 335-370

RECENZJE

 1. Hieronim Foksiński SJ, Ustanawianie biskupów w Polsce w pierwszej połowie XV wieku. Uwagi na marginesie publikacji T. Graffa, s. 371-370

 2. Barbara Jędrychowska, Eugeniusz Niebelski, „Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku”, s. 381-386

INFORMACJE

 1. Ks. Marcin Nabożny, Ogólnopolski zjazd historyków Kościoła. Wigry, 12-13 kwietnia 2012 r., s. 387-390
 2. Ks. Marcin Nabożny, Misyjne drogi kościoła. Ogólnopolskie spotkanie historyków Kościoła w Pelplinie, 5-6 kwietnia 2013 r., s. 391-396
Powered by Quick.Cms