Tom 107


TOM 107, 2007 rok 

 1. Roman Pelczar, Życie muzyczne w kościołach i klasztorach Jarosławia w XVI-XVIII w., 2007 s. 5-38
 2. Beata Bodzioch-Kaznowska, Miejskie parafie unickie w dekanacie mościskim w świetle wizytacji dziekańskich z lat 1769-1783, 2007 s. 39-66
 3. Marcin Sawicki, Sanktuarium w Machirowie w XVIII w.jako przykład lokalnego ośrodka kultu maryjnego na wschodnich terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 2007 s. 67-90
 4. Sławomir Zabraniak, Z dziejów życia religijnego Wielunia bractwa religijne przy kościele kolegiackim, 2007 s. 91-116
 5. Piotr Kardyś, Parafia św. Leonarda w Mircu w średniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni historyczno-geograficznej, 2007 s. 117-144
 6. Anna Szylar, Nekrologi mniszek polskich z II połowy XVIII i XIX w. zawarte w korespondencji do benedyktynek sandomierskich, 2007 s. 145-224
 7. Tomasz Domański, Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w rozwoju czytelnictwa i bibliotek parafialnych na przełomie XIX i XX wieku, 2007 s. 225-246
 8. Joanna Kumor, Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli "Vix dum Poloniae unitas" z 1925 r, 2007 s. 247-264
 9. Waldemar Graczyk, Inwentarz dóbr przednarwiańskich biskupstwa płockiego z 1785 roku, 2007 s. 265-276
 10. Piotr Stefaniak, Z dziejów relikwii bł. Jolenty Arpadówny (1244-1304), księżnej polskiej na tle pochówków innych polskich świętych pań feudalnych, 2007 s. 277-292
 11. Barbara Ostafin, Fundacje kościelne T. Polaczka-Kosneckiego, 2007 s. 293-300
 12. Janusz Wojtycza, Stanisław Polaczek (1861-1937) i jego rodzina, 2007 s. 301-308
 13. Eugeniusz Niebelski, rec. Dwie książki o. Rolanda Prejsa OFMCap o losach franciszkanów w Królestwie Polskim po kasacie1864 r., 2007 s. 309-318
 14. Paweł Staniszewski, rec. Irena Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612-1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita., 2007 s. 319-328
 15. Waldemar Kowalski, rec. Tomasz Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., 2007 s. 329-332
Powered by Quick.Cms