Tom 108


TOM 108, 2007 rok 

 1. Gerard Labuda, Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, 2007 s. 5-58
 2. Jan Walkusz, Zaangażowanie wiernych w życiu polonijne parafii w London, Ontario (Kanada), 2007 s. 59-146
 3. Roman Pelczar, Teatyni w Warszawie w XVIII w., 2007 s. 147-182
 4. Magdalena Bilska-Ciećwierz, Statuty kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, 2007 s. 183-214
 5. Dominika Burdzy, Sandomierski klasztor św. Marii Magdaleny w średniowieczu, 2007 s. 215-234
 6. Paweł Wolnicki, Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX stulecia, 2007 s. 235-260
 7. Tomasz Domański, Duchowieństwo diecezji kieleckiej wobec organizacji rolniczych i ruchu spółdzielczego na przełomie XIX i XX wieku, 2007 s. 261-304
 8. Piotr Stefaniak, Klasztory mniszek dominikańskich ruskiej prowincji zakonu, 2007 s. 305-336
 9. Sabina Bober, Robotnicza parafia Lublina na Tatarach, 2007 s. 337-354
 10. Andrzej Gil, Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 I 1874 r., 2007 s. 355-370
 11. Jolanta M. Marszalska, Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu, 2007 s. 371-384
 12. Waldemar Graczyk, Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku, 2007 s. 385-394
 13. Roman Kawecki, Rec. Krzysztof Rafał Prokop, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, 2007 s. 395-404
 14. Stanisław Cieślak, Spotkanie archiwistów - czyli z myślą o przyszłości, 2007 s. 405-407
Powered by Quick.Cms