Tom 110


TOM 110, 2008 rok 

 1. Marceli Kosman, Badacz dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie (na marginesie jubileuszu ks. Tadeusza Krahela), 2008 s. 5-16
 2. Szymon Fedorowicz, Kardynał Zbigniew Oleśnicki – organizator życia liturgicznego, 2008 s. 17-33
 3. Anna Szylar, Konwent bernardynek lubelskich w świetle kroniki klasztornej, 2008 s. 35-106
 4. Ewa Danowska, O rzeczach doczesnych księdza kanonika. Inwentarz pośmiertny Michała hrabiego Ankwicza z 1786 r., 2008 s. 107-128
 5. Paweł Wolnicki, Dziewiętnastowieczne zarządzenia dla dziekana (na przykładzie dekanatu radomszczańskiego), 2008 s. 129-158
 6. Stanisław Nabywaniec, Hierarchia greckokatolicka i Kościół greckokatolicki w świetle „Dzienniczka” arcybiskupa lwowskiego O. Ł. Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1921, 2008 s. 159-193
 7. Józef Wołczański, Likwidacja klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu w 1946 r., 2008 s. 195-237
 8. Wojciech Piasek, Historia Kościoła jako dzieje stosunku osobistego i społecznego do Boga w badaniach K. Górskiego, 2008 s. 239-259
 9. Karolina Stojek-Sawicka, Troski i radości w życiu duchownych na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, 2008 s. 261-277
 10. Henryka Kramarz, Prądy społeczno-polityczne i kulturowe w Europie w czasach i życiu św. Klemensa M. Hofbauera, 2008 s. 279-288
 11. Eugeniusz Niebelski, Kanonicy regularni laterańscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy, 2008 s. 289-312
 12. Magdalena Pyter, Wkład prof. O. Balzera w powstanie i funkcjonowanie Katedry Historii Prawa Polskiego na uniwersytecie we Lwowie, 2008 s. 313-327
 13. Łukasz Myszka, Przywileje odpustowe dla dominikanów toruńskich. Przyczynek do dziejów życia religijnego średniowiecznego miasta, 2008 s. 329-344
 14. Henryka Kramarz, Poleski męczennik – czy patron trudnego pojednania? Międzynarodowa konferencja naukowa, 2008 s. 345-350
 15. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Rec. K. Morajko, Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2008, 2008 s. 351-356
 16. Michał Korwin-Szymanowski, Rec. J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Europa Środkowo-wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, 2008 s. 357-360
 17. Andrzej Kopiczko, Rec.: Z. Zieliński, Historia Kościoła. Odbicie Bożej rzeczywistości w świecie, Poznań 2007, 2008 s. 361-364
 18. Sabina Bober, Rec. Ksiądz Biskup Edward Frankowski. Jego życie to służba i świadectwo. Red. Jan Konefał, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, 2008 s. 365-368
 19. Małgorzata Pankowska, Rec. L. Barszcz, Andrzej Krzycki – poeta, dyplomata, prymas, Gniezno 2005, 2008 s. 369-372
 20. Agnieszka Osiadacz, Rec. G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec – arcybiskup i mąż stanu (ok. 1363-1436), Kraków 1996, 2008 s. 373-377
Powered by Quick.Cms