Tom 106


TOM 106, 2006 rok 

 1. Stanisław Rospond CM, Od Redakcji, 2006 s. 5-6
 2. Stanisław Cieślak SJ, Śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Piechnik, 2006 s. 7-26
 3. Anna Grabowska, Hierarchia grzechu w średniowiecznej Polsce w świetle wybranych źródeł, 2006 s. 27-86
 4. Czesław Gil OCD, Jadwiga Wielhorska, karmelitanka, 2006 s. 87-162
 5. Roman Pelczar, Stowarzyszenia religijne Ormian polskich w XVI-XVIII w., 2006 s. 163-196
 6. Zdzisław Gogola OFMConv, Błogosławiony Rafał Chyliński, 2006 s. 197-216
 7. Sławomir Zabraniak, Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Nawiedzenia NMP w Wieluniu (do końca XVIII w.), 2006 s. 217-236
 8. Roman Pelczar, Kult św. Michała Archanioła w łacińskiej diecezji przemyskiej w XIV-XVIII wieku, 2006 s. 237-260
 9. Małgorzata Borkowska OSB, Rachunki benedyktynek kowieńskich, 2006 s. 261-278
 10. Sabina Bober, Konflikt władz PRL z biskupem Tokarczukiem na tle budownictwa sakralnego, 2006 s. 279-300
 11. Jolanta M. Marszalska, Inwentarz klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, 2006 s. 301-312
 12. Roman Kawecki, W sprawie rzekomej nominacji biskupa Tomasza Leżeńskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, 2006 s. 313-322
 13. Andrzej Majdowski, Piśmiennictwo do stanu badań nad architekturą sakralną w Polsce 1945-1989, 2006 s. 323-334
 14. Rafał Witkowski, Sprawozdanie z konferencji naukowej Benediktiniškoji Tradicija Lietuvoje 1405-2005 Wilno, 27-28 października 2005, 2006 s. 335-338
 15. Paweł Staniszewski, rec. Anna Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna., 2006 s. 339-348
 16. Michał Broda, rec. Iwona Pietrzkiewicz, Biblioteka Kanoników Regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku, 2006 s. 349-354
Powered by Quick.Cms