Tom 120


TOM 120, 2013 rok 

  1. Bożena Diemjaniuk, Czy Piotr Damiani się pomylił?, s. 5-24
  2. Michał Muraszko, Początki kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie, s. 25-30
  3. Agata Skała, Nekropolia Rodu Kochanowskich, s. 31-95

  4. Szymon Kazusek, Inwentarz dóbr konwentu Zwierzynieckiego w roku pańskim 1722 spisany, s. 97-155
  5. Piotr Matoga, Organy w kościele Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie na Stradomiu, s. 157-184
  6. Alfons-Eugen Zelionka, Z dziejów chrześcijaństwa w Mołdawii i na Bukowinie do XX wieku, s. 185-222
  7. Marlena Sędłak, Nota o życiu O. Józefa Markiewicza SI (1865-1908), s. 223-246

 

RECENZJE

  1. Marceli Kosman, Hanna Suchocka, „Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta”, s. 247-253
  2. Tadeusz Malec, „Światła Krasnobrodu”, Ks. Edward Walewander, „Proboszczowie krasnobrodzcy od połowy XIX wieku”, s. 255-259
  3. Marceli Kosman, Andrzej Paweł Bieś SJ, „Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruchu społecznego katolików w Galicji”, s. 261-264
Powered by Quick.Cms