Tom 8

1958 rok

NazwaDataRozmiar
tom008_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:222356.79 KB
tom008_01.pdf

Kapiszewski Henryk, Tysiąclecie eremity polskiego. Świrad nad Dunajcem

2020-03-17 09:222569.39 KB
tom008_02.pdf

Pieradzka Krystyna, Genealogia biblijna i rodowód Słowian w pierwszej księdze "Anna-les" Jana Długosza

2020-03-17 09:232255.06 KB
tom008_03.pdf

Glemma Tadeusz, Początki rządów biskupa Piotra Kostki i jego kapituła

2020-03-17 09:232319.74 KB
tom008_04.pdf

Obłąk Jan, Jan Karol Konopacki, biskup nominat warmiński

2020-03-17 09:231710.99 KB
tom008_05.pdf

Librowski Stanisław, Zmagania o katolicyzm i polskość ziemi bytowskiej i lęborskiej

2020-03-17 09:231439.21 KB
tom008_06.pdf

Barycz Henryk, Z ech polsko-rzymskiej przeszłości kulturalnej

2020-03-17 09:231759.95 KB
tom008_07.pdf

Urban Wincenty, Rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku

2020-03-17 09:23756.02 KB
tom008_08.pdf

Malej Witold, Kardynał A leksander Kakowski w świetle własnych wspomnień

2020-03-17 09:242113.65 KB
tom008_09.pdf

Schletz Alfons, Ks. Józef Umiński (1888-1954)

2020-03-17 09:242759.58 KB
tom008_10.pdf

Padacz Władysław, Powojenne synody diecezjalne

2020-03-17 09:241746.06 KB
tom008_11.pdf

Salawa Aniela, Dziennik. Przygotowali do druku J. Bar, A. Wojtczak

2020-03-17 09:243119.19 KB
tom008_12.pdf

Zieliński Józef, Misja jezuicka w Haliczu 1706

2020-03-17 09:24368.02 KB
tom008_13.pdf

Górski Karol, Rekolekcje Bogdana Jańskiego u trapistów w r. 1837

2020-03-17 09:251253.36 KB
tom008_14.pdf

Kumor Bolesław, Nieznany list ks. Piotra Semeneńki

2020-03-17 09:25376.76 KB
tom008_15.pdf

Vetulani Adam, Nad trumną ks. profesora Tadeusza Glemmy

2020-03-17 09:25265.09 KB
tom008_16.pdf

Żynda Bolesław, Objawienia w Lourdes i związane z nimi wydarzenia w piśmiennictwie polskim

2020-03-17 09:253329.03 KB
tom008_17.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:251392.70 KB
tom008_18.pdf

Kronika

2020-03-17 09:251180.64 KB
tom008_19.pdf

Stark Marian, Pius XII nie żyje

2020-03-17 09:25704.26 KB
tom008_20.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:25464.31 KB
Powered by Quick.Cms