Tom 6

1957 rok

NazwaDataRozmiar
tom006_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:17538.05 KB
tom006_01.pdf

Folwarski Henryk, Poczet opatów kanoników regularnych w Czerwińsku

2020-03-17 09:174127.91 KB
tom006_02.pdf

Kłoczowski Jerzy, Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII w.

2020-03-17 09:183670.60 KB
tom006_03.pdf

Banaś Maria Beatrix, Początki zakonu św. Urszuli w Polsce (1857-1871)

2020-03-17 09:182943.04 KB
tom006_04.pdf

Schletz Alfons, Siostra Róża Okęcka (1878-1932). Zarys biograficzny

2020-03-17 09:198200.22 KB
tom006_05.pdf

Kapiszewski Henryk, Droga św. Wojciecha z Saksonii do Polski wiodła przez Panonię

2020-03-17 09:19905.33 KB
tom006_06.pdf

Czaplewski Paweł, Święty Wojciech i książę pomorski wraz z żoną w legendzie "Tempore illo"

2020-03-17 09:19675.38 KB
tom006_07.pdf

Urban Wincenty, Nieudane starania Przemyśla Ottokara II o metropolię czeską na tle jego rządów i krzyżackiej polityki

2020-03-17 09:191167.19 KB
tom006_08.pdf

Szołdrski Władysław, Miscellanea żukowskie

2020-03-17 09:193354.38 KB
tom006_09.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:192941.57 KB
tom006_10.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:19521.55 KB
Powered by Quick.Cms