Tom 51

1979 rok

NazwaDataRozmiar
tom051_00.pdf

Kopiec Jan, Papież Jan Paweł II

2020-03-17 12:153070.93 KB
tom051_01.pdf

Zwiercan Antoni, O franciszkanach w Krośnie do końca XVIII wieku. W 600-lecie kanonicznej erekcji klasztoru w Krośnie

2020-03-17 12:1722550.05 KB
tom051_02.pdf

Pater Józef, Życie i twórczość Abrahama Bzowskiego OP (1567-1637)

2020-03-17 12:2140209.78 KB
tom051_03.pdf

Schmidt Zofia, Romuald Traugutt

2020-03-17 12:2434626.09 KB
tom051_04.pdf

Natoński Bronisław, W setną rocznicę koronacji obrazu Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi (1877-1977)

2020-03-17 12:2624344.36 KB
tom051_05.pdf

Kosowski Stanisław, Stanisław Jaśko - rzeźbiarz samouk

2020-03-17 12:278493.19 KB
tom051_06.pdf

Świątecka Maria, Róża Łubieńska i jej działalność społeczna

2020-03-17 12:2925468.12 KB
tom051_07.pdf

Gaertner Henryk, Ordynatorzy Oddziału Chirurgicznego krakowskiego szpitala Braci Miłosiernych (obecnie im. Edmunda Biernackiego)

2020-03-17 12:3235186.85 KB
tom051_08.pdf

Kopiec Jan [opr.], Pokłosie jubileuszowe

2020-03-17 12:3526383.25 KB
tom051_09.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 12:355429.12 KB
tom051_10.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 12:364094.89 KB
Powered by Quick.Cms