Biblioteka cyfrowa

Zadanie "Digitalizacja roczników czasopisma "Nasza Przeszłość" i udostępnienie ich w internecie" zostało dofinansowane w ramach umowy 968/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Poszczególne tomy, dostępne w formacie *.pdf, podzielone są na rozdziały i otwierają się w nowym oknie. Program do obsługi plików *.pdf można pobrać bezpłatnie pod adresem: www.adobe.pl.

Powered by Quick.Cms