Strona główna"Nasza Przeszłość" jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".


Strona redakcyjna

Założyciel i pierwszy redaktor
KS. ALFONS SCHLETZ CM

Skład Redakcji „Naszej Przeszłości”
GRZEGORZ CHAJKO (UPJPII Kraków)
KS. MICHAŁ LIPIŃSKI CM (ITKM Kraków) – sekretarz redakcji
MAGDALENA MAROSZ (Kraków)
LUCYNA ROTTER (UPJPII Kraków)
KS. WACŁAW UMIŃSKI CM (UPJPII Kraków) – redaktor naczelny
CECYLIA KUTA (IPN Kraków)

Redakcja językowa
BARBARA ŻEBROWSKA-MAZUR (UJ Kraków)
AGATA GRUZŁA

Członkowie Rady Naukowej „Naszej Przeszłości”
BP JAN KOPIEC (UO, Opole), KS. PETER BORZA (Pavol Jozef Safarik University, Koszyce), KS. WŁODZIMIERZ BIELAK (KUL, Lublin), RICHARD BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI (University College, London), CSÉBY GÉZA (Keszthely), MIROSŁAW GOLON (UMK, Toruń), KS. JÓZEF MARECKI (UPJPII, Kraków) KS. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI CM (UPJPII, Kraków), KS. JAN PIETRZYKOWSKI SDB (UKSW, Warszawa), KS. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI (UWM, Olsztyn), JERZY STRZELCZYK (UAM, Poznań), KS. KAREL SLADEK (Univerzita Karlova, Praga), KS. DOMINIK ZAMIATAŁA CMF (UKSW, Warszawa), KS. STANISŁAW ZIMNIAK SDB (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym), MYKHAILO ZHURBA (NUP, Kijów)

Wersją referencyjną jest wersja papierowa. 


INSTYTUT WYDAWNICZY KSIĘŻY MISJONARZY REDAKCJA "NASZA PRZESZŁOŚĆ";
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków; tel.: +48(12)422-88-77, fax 429-13-17; e-mail: naszaprzeszlosc@post.pl
NIP: 677-20-18-167; PKO BP S.A. nr konta: 53 1020 2892 0000 5402 0145 7506; ISSN 0137-3218