Strona główna"Nasza Przeszłość" jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".


Strona redakcyjna

Założyciel i pierwszy redaktor
KS. ALFONS SCHLETZ CM

Redakcja
KS. TOMASZ BAŁUKA CM (ITKM Kraków) - sekretarz redakcji, MATYLDA ŁAŃCUCKA, JOANNA WRÓBEL-MAJCHRZAK, KS. WACŁAW UMIŃSKI CM (UPJPII Kraków) - redaktor naczelny)

Redakcja językowa
AGATA GRUZŁA

Rada naukowa
BP JAN KOPIEC (UO Opole), KS. WŁODZIMIERZ BIELAK (KUL Lublin), KS. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI CM (UPJPII Kraków), KS. JAN PIETRZYKOWSKI SDB (UKSW Warszawa), KS. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI (UWM Olsztyn), JERZY STRZELCZYK (UAM Poznań), KS. DOMINIK ZAMIATAŁA CMF (UKSW Warszawa), KS. STANISŁAW ZIMNIAK SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie), RICHARD BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI (University College London)


Wersją referencyjną jest wersja papierowa. 


INSTYTUT WYDAWNICZY KSIĘŻY MISJONARZY REDAKCJA "NASZA PRZESZŁOŚĆ";
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków; tel.: +48(12)422-88-77, fax 429-13-17; e-mail: naszaprzeszlosc@post.pl
NIP: 677-20-18-167; PKO BP S.A. nr konta: 53 1020 2892 0000 5402 0145 7506; ISSN 0137-3218